Results
Place Team Last attempt
Date/time (MSK)
Total score / Points / Penalty points
2.12.43.13.243.274.14.25.195.208.22All
34–187 Palantir — Moscow Polytechnic University
34–187 Pavel Dorokhov — Kolcovo's school 5
34–187 Pavel Lysenko — MIPT
34–187 Pavel Ostyakov — Samsung AI
34–187 Qdesa — Skolkovo Institute of Science and Technology
34–187 Raleigh Park Road — Oxford/Barcelona
34–187 Renat Zayashnikov — VEB.RF
34–187 Reshetnikov Savely Evgenevich — School #84
34–187 RG — abdt
34–187 RHDV — School 1547
34–187 RINAT SHIGAPOV — Intelligence Retail
34–187 Roman Lipov — Municipal autonomous educational institution "Vidnovskaya gimnaziya"
34–187 RSDLP
34–187 Ruslan Baynazarov — MIPT
34–187 Ruslan Zakirov — CUB
34–187 Security highway — MSRU
34–187 SeeAero — SBEI school number 403
34–187 Sergey Pimenov — School 7
34–187 Sergey Yakushin — Novosibirsk State University
34–187 SF BashGu — Strelitamak branch Bashkir State University
Page 8 of 10