Results
Place Team Date/time of the
last attempt
Score on the
last attempt
21 McFlurry (Moscow Institute of Physics and Technology)
 • Tushin Kirill
 • Lukoyanov Artem
 • Shabanov Ahmedkhan
27.08.2017 19:0971.3333
22 Nikita Krylov (2107 High Comprehensive School of Moscow) 27.08.2017 17:3970.8889
23‒24 Fattakhov Artur (Moscow Institute of Physics and Technology) 27.08.2017 18:5570.6667
23‒24 Ruslan (Lomonosov Moscow State University) 27.08.2017 19:0670.6667
25 Vitamin (Saint Petersburg Academic University of the Russian Academy of Sciences)
 • Golovanov Sergey
 • Kurbanov Rauf
 • Tselousov Alexander
27.08.2017 18:4970.2222
26‒29 Alexander Orlov (National Research University – Higher School of Economics) 27.08.2017 17:1566.6667
26‒29 Kekistan Institute of Technology (Lomonosov Moscow State University)
 • Bogovskii Anton
 • Roman Kutsev
 • Dmitrij Penzar
27.08.2017 18:1666.6667
26‒29 Egor Burkov (Skolkovo Institute of Science and Technology) 27.08.2017 18:3066.6667
26‒29 Maxim Ryabinin (National Research University Higher School of Economics)
 • Popov Nikita Sergeevich
 • Ryabinin Maxim Konstantinovich
 • Belyakov Denis Olegovich
 • Ostyakov Pavel Alexandrovich
 • Kharlamov Alexey Vladislavovich
27.08.2017 18:5766.6667
30 OdiCats (National Research University – Higher School of Economics)
 • Ilya Lukin
 • Lyasan Ishakova
 • Alexandra Kolosova
 • Mikhail Shadrin
 • Nikita Lyubimov
27.08.2017 18:5451.5556
31 Terentev Ivan (MIET) 27.08.2017 18:122.66667
32 Aiaiai (Moscow Institute of Physics and Technology)
 • Karim Iskakov
 • Ivashkin Vladimir
 • Vladimir Klyuenkov
27.08.2017 18:521.33333
33‒242 Antony (National University of Science and Technology "MISiS")
33‒242 Dmitry (National University of Science and Technology "MISiS")
33‒242 Anton Ukhlin (National Research University – Higher School of Economics)
33‒242 Aleksei Anikeev (Moscow Polytechnic University)
33‒242 Stanislav Kuskov (Moscow Polytechnic University)
33‒242 Ilyuhin Sergey (National University of Science and Technology "MISiS")
33‒242 Albert Atlasov (Kazan Federal University)
33‒242 Vitaly Trushanin (National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod)
Page 2 of 13