Results
The results are shown for the 1st phase of the 1st tour.
Place Team Date/time of the
last attempt
Score on the
last attempt
1‒2 Ilya Nozhkin
Organization: Saint Petersburg University.
11.08.2017 01:53 96
1‒2 Kirill Ovchinnikov
Organization: MIPT.
17.08.2017 11:10 96
3 Ukus Koshenya
Organization: SSAU.
Members: Ivan Tokarev, Andrej Gorbunov, Aleksej Lomachev.
11.08.2017 18:27 92.6667
4 Ruslan Baynazarov
Organization: Lomonosov Moscow State University.
14.08.2017 08:55 90
5 DoubleA Team
Organization: Lomonosov Moscow State University.
Members: Andrey Belyaev, Alexander Gromov, Andrey Ribakov.
16.08.2017 00:27 83.3333
6 Vitamin
Organization: SpbAU.
Members: Golovanov Sergey, Kurbanov Rauf, Tselousov Alexander.
07.08.2017 22:02 77.3333
7 Fattakhov Artur
Organization: MIPT.
15.08.2017 14:37 68
8 Aiaiai
Organization: MIPT.
Members: Karim Iskakov, Ivashkin Vladimir, Vladimir Klyuenkov.
02.08.2017 15:20 67.3333
9‒10 Stronk MISiS Team
Organization: NUST MISiS.
Members: Alexander Serikov, Yulia Chernyshova, Boris Saveliev, Eugene Gerk, Lopuchov Andrey.
11.08.2017 21:48 66.6667
9‒10 Astral Squash
Organization: MISiS.
Members: Yanush Piskevich, Nikita Razumny, Ilya Soin, Andrey Klimkin, Temudzhin Manzhikov.
13.08.2017 18:32 66.6667
11 Dzmitry Kamarouski
Organization: Belarus State University.
15.08.2017 14:07 63.3333
12 Maxim Ryabinin
Organization: National Research University Higher School of Economics.
Members: Popov Nikita Sergeevich, Ryabinin Maxim Konstantinovich, Belyakov Denis Olegovich, Ostyakov Pavel Alexandrovich, Kharlamov Alexey Vladislavovich.
07.08.2017 13:14 52.6667